Prejudicii de milioane la primăria lui Nicușor: Cheltuieli ilegale, cadouri risipite și autorizații nejustificate

101

Bugetul Primăriei Capitalei, instituție condusă de Nicușor Dan, a fost prejudiciat masiv, conform unui raport de audit al Curții de Conturi. 

Un raport de audit al Curții de Conturi relevă faptul că bugetul Primăriei Capitalei a fost prejudiciat cu suma totală de 4.156.827 lei.  Raportul mai arată că primăria lui Nicușor Dan a făcut o majorare nejustificată a cheltuielilor și o diminuare a rezultatului patrimonial cu suma de 4.156.827 lei raportate prin contul de execuție cheltuieli și contul de rezultat patrimonial.

Citește și: Sub nasul lui Nicușor și al Clotildei a apărut o nouă cârciumă, în Herăstrău, pe spațiul verde! Să fie primită!

Angajarea și plata nelegală a sumei totale de 4.156.827 lei, din cadrul mai multor categorii semnificative auditate, contrar prevederilor legale:

–  Plata nelegală a sumei de 2.985.895 lei prin decontarea de la titlul XIII „Active nefinanciare” a unor situații de lucrări privind reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km.), ce cuprind majorări și actualizări de prețuri unitare la materiale, suplimentar celor prevăzute de OG nr. 15/31.08.2021 și OUG nr. 47/ 14.04.2022.

– Angajarea și plata de cheltuieli nelegale, în sumă de 522.291 lei, pentru servicii ce privesc activități curente legate de eliberarea autorizațiilor de taxi, atribuție a salariaților entității, activitate ce excede obiectului și duratei de valabilitate a Acordului – cadru nr. 359/06.08.2013 de prestări servicii juridice.

– Angajarea și plata de cheltuieli nelegale, în sumă de 550.450 lei, pentru cadouri în bani acordate tuturor salariaților, precum și copiilor minori ai acestora cu ocazia Crăciunului, în baza unor contracte/acorduri colective de muncă, ce conțin clauze ce exced și contravin prevederilor legale;

– Atribuirea unor contracte de execuție lucrări de semnalizare rutieră orizontală în anul 2022, de către Administrația  Străzilor, printr-o procedură netransparentă, prin invocarea unor motive de extremă urgență care nu se justifică legal, cu consecința decontării nejustificate a sumei de 88.542 lei reprezentând lucrări neexecutate și inexistente pe teren (prejudiciu recuperat în timpul auditului);

– Plata nedatorată a sumei de 9.649 lei de către Opera Comică pentru Copii, reprezentând contravaloarea a două zile de prestații servicii eveniment cultural de Crăciun, care în realitate nu au fost efectuate (remediată în timpul auditului).

Cauzele producerii abaterilor:

– încheierea actului adițional (nr. 6) din 02.09.2022 cu încălcarea prevederilor contractului din 2018, pentru «Proiectare, Asistență tehnică și Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București” (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km.)», neavându-se în vedere și prevederile O.G. nr. 15/31.08.2021 și OUG 47/2022;

-verificarea necorespunzătoare a documentelor justificative care au stat la baza plăților efectuate de către entitate;
-certificarea de către reprezentanții primăriei a regularității, legalității si oportunității efectuării plăților înscrise în facturi precum și acordarea vizei ”Bun de plata”, fără verificarea exactității sumelor înscrise în situațiile de plată, condiție impusă de O.M.F.P. nr. 1792/2002, cu modificările și completările ulterioare.

-management defectuos în gestionarea fondurilor publice; -interpretarea eronată a prevederilor legale,
-funcționarea defectuoasă a sistemului de control intern; -necunoașterea și/sau neaplicarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice;

-supravegherea formală si verificarea necorespunzătoare a situațiilor de lucrări executate, precum și recepția formală a lucrărilor executate, inclusiv certificarea de către reprezentanții Administrației Străzilor a regularității si legalității plăților precum și acordarea vizei ”Bun de plată” fără verificarea exactității sumelor înscrise în situațiile de plată.

https://www.curteadeconturi.ro/uploads/da4c0a49/bf854f91/4e6ac14f/93a4243f/e56f049c/89d69a90/b080c030/da9c1121/2024-04-12_AF_B_UATM_Bucuresti.pdf