Primăria Municipiului București reia licitația pentru cumpărarea unui teren pe care să construiască o instalație de tratare a deșeurilor

697

Primăria Capitalei anunţă pe site-ul său lansarea unei noi proceduri, prin norma internă, pentru achiziţionarea unui teren pe care ar urma să fie dezvoltate investiţii pentru gestiunea deşeurilor

Pe 27 martie, Primăria Capitalei iniţiase un demers similar, însă pe 30 aprilie procedura a fost anulată. Conform unor precizări ale PMB, decizia a fost luată deoarece perioada de derulare a procedurii s-a suprapus cu cea de instituire a stării de urgenţă. Valoarea estimată a achiziţiei este de 21.141.408 lei fără TVA, iar data limită stabilită pentru primirea ofertei este 30 iunie.

La şedinţa de deschidere a ofertelor va fi permisă participarea unui singur reprezentant din partea fiecărui ofertant, având în vedere măsurile pentru prevenirea şi gestionarea infecţiilor cu coronavirus. Vor fi excluşi din procedură participanţii care sunt în stare de faliment ori lichidare, precum şi cei care nu şi-au plătit impozitele şi taxele.

Citește și: Cine va fi testat prin programul anunțat de Gabriela Firea și Primăria Capitalei. Cum și unde te înscrii

În cadrul criteriilor de evaluare, preţul terenului reprezintă 50%, iar adecvarea acestuia la condiţiile solicitate – tot 50%. Terenul care urmează să fie ofertat trebuie să aibă o suprafaţă cuprinsă între 11-13 ha. De asemenea, distanţa minimă de protecţie sanitară cuprinsă de la perimetrul terenului şi cel mai apropiat “teritoriu protejat” trebuie să fie de 500 de metri. Se menţionează că potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/4.02.2014, teritoriu protejat este cel în care nu este permisă depăşirea concentraţiilor maxime admise pentru poluanţii fizici, chimici şi biologici din factorii de mediu. Acesta include: zone de locuit, parcuri, rezervaţii naturale, zone de interes balneoclimateric, de odihnă şi recreere, instituţii social-culturale, de învăţământ şi medicale. De asemenea, terenul trebuie să aibă acces direct la drumul public, să nu se afle în circuitul agricol şi nu să se suprapună peste o arie protejată Natura 2000. Distanţa maximă de kilometrul zero al Capitalei trebuie să fie pe o rază de 30 km.

Ofertantul trebuie să prezinte un plan care atestă existenţa reţelelor de apă-canalizare, energie electrică, energie de înaltă tensiune, gaz, la o distanţă faţă de teren de maximum 500 de metri.

Conform unor clarificări oferite în cadrul procedurii anterioare, investiţiile pe care municipiul Bucureşti estimează că le va dezvolta pe acest teren sunt cele prevăzute în Planul Naţional pentru Gestionare a Deşeurilor şi în Master Planul pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor la nivelul Municipiului Bucureşti, respectiv instalaţie de tratare termică a deşeurilor municipale cu valorificare energetică şi instalaţii de digestie anaerobă a deşeurilor biodegradabile.

Pe 14 februarie, Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a aprobat “demararea procedurilor de identificare, negociere şi achiziţionare a unui teren cu destinaţia dezvoltare investiţii pentru gestiunea deşeurilor”.

Conform hotărârii respective, achiziţionarea terenului va fi supusă aprobării CGMB. Potrivit aceleiaşi hotărâri de Consiliu General, analiza ofertelor şi negocierea achiziţionării terenului vor fi făcute de o comisie numită prin dispoziţie a primarului general şi formată din personal de specialitate din aparatul propriu al acestuia.