VOUCHERE sociale pentru 2000 de copii şi TICHETE sociale pentru peste 2000 de vârstnici acordate de Primăria Sectorului 5

  410

  Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, cu peste 1.500 de reprezentanți ai asociațiilor de proprietari. Astfel, la trei ani de mandat, Edilul a dorit să prezinte în fața cetățenilor raportul de activitate pentru această perioadă, trecând în revistă atât principalele realizări, cât și proiectele pe care le-a gândit pentru dezvoltarea comunității locale.

  Cum programul cu care a câștigat alegerile locale în anul 2016 a fost structurat pe principiul 5 DIRECȚII PENTRU 5, Primarul a dorit să bifeze alături de oamenii din sector ceea ce s-a făcut până acum în în fiecare dintre acestea.

  “La preluarea mandatului, Sectorul 5 avea cel mai mic buget – 430.000 mii lei și cea mai mare datorie publică, cu un grad de îndatorare de 27% aflându-se în pragul familentului administrativ!!! Astăzi, în 2019, Bugetul Sectorului 5 este de 1.324.365,76 mii lei, iar datoria publică a fost refinan’at[, obținându-se economii totale de 204 milioane de lei în următorii 4 ani!”, a anunţat Daniel Florea la prezentarea bilanţului

  Sănătate și Protecție Socială, bilanţ Sectorul 5:

  -reforma asistenței sociale – reducerea numărului asistaților social prin acordarea de ajutoare sociale doar cetățenilor care prestează muncă în folosul comunității;

  -în premieră: cea mai mare acțiune de relocare socială din Europa de Est – 100 de oameni din cartierul Ferentari au fost relocați și reintegrați social, copiii lor merg acum la școală și trăiesc în condiții civilizate;

  -înființarea Complexului Multifuncțional Sfântul Andrei – peste 20.000 de locuitori ai Sectorului beneficiază de servicii medicale de stomatologie, imagistică, nutriție, oftalmologie, dermatologie, laborator de analize, fiziokinetoterapie;

  -în premieră: baie publică și spălătorie socială în cartierul Ferentari;

  -deschiderea în incinta Școlii Gimnaziale nr. 147 „Petrache Poenaru” din strada Bacău nr. 1 a Centrului de Zi de Recuperare a Copilului cu Dizabilități, unic ca suprafață, dotări și complexitatea serviciilor oferite;

  -ajutor de urgență pentru 291 de persoane cuprinse în programul de protecție socială pe raza Sectorului 5;

  -383 de persoane primesc ajutor destinat încălzirii locuinței;

  -324 de beneficiari pentru ajutor de urgență pentru plata chiriei;

  -2.424 de vârstnici din sistemul public de pensii cu venit mai mic de 752 lei primesc tichete sociale;

  -în premieră: ajutor în cuantum de până la 1.300 lei/lună la plata chiriei, pe o durată de maxim 3 ani, pentru victimele violenței domestice;

  -3.000 de cupluri au beneficiat de prime de fidelitate la împlinirea a 50 de ani de la căsătorie;

  -amenajarea pe strada Vâltoarei a unui centru social – multifuncțional, cu policlinică și cantină socială;

  -în premieră: caravane medicale – program de consultații prin intermediul unor cabinete medicale mobile tip ambulanță, care deservesc în etape toate zonele sectorului;

  -siguranța cetățenilor în spațiul public, cu limitarea pericolelor la care care erau expuși: dezafectarea centrului de colectare de seringi din Parcul Livezilor;

  -identificarea terenurilor pentru edificarea din fonduri europene a unui spital clinic și a unei maternități în zona Antiaeriană;

  -achiziționarea a 40 de apartamente pentru rezolvarea problemei locative cu care se confruntă persoanele defavorizate de pe raza Sectorului 5:

  -parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru edificarea a 2 condominii de locuințe sociale cu regim de înălțime de P+8, destinate relocării persoanelor din zona cartierului Ferentari, care fac obiectul proiectului de regenerare urbană;

  -locuri de muncă pentru cetățenii Sectorului 5, prin înființarea unor societăți de pază, salubrizare și executare a lucrărilor de infrastructură, toate în subordinea Consiliului Local, pentru o gospodărire eficientă, cu rezolvarea problemelor sociale cauzate de lipsa unui loc de muncă;

  -vouchere sociale pentru aproximativ 2.000 de copiii beneficiari ai burselor sociale;

  -echipa mobilă: 3 laboratoare medicale mobile pentru asistență medicală de specialitate categoriilor sociale vulnerabile din zonele defavorizate ale Sectorului 5;

  -ambulanța socială a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

  -în premieră în Sectorul 5:am atras fonduri europene de 4 milioane de euro pentru cartierul Zăbrăuți, proiect în implementare prin GAL Sector 5;

  – în premieră în Sectorul 5: fonduri europene de 3,7 milioane de euro pentru zona Amurgului, finanțare obținută în aprilie 2019.